Členství a spolučást na dění v řecké obci

Řecká obec je neziskovou organizací, jejíž activity jsou z části pokrývány dary,dotacemi na projekty a příspěvky jejích členů. Členský příspěvek činí 200 Kč/rok.Tato symbolická částka umožňuje řecké obci pokrýt náklady na její chod a náklady spojené s projekty, u nichž je pro poskytnutí dotace nutná spoluúčast ze strany řecké obce Řecká obec Óstrava. Jako nezisková a příspěvková organizace budeme vděčni všem dárcům, kteří se rozhodnou přispět finančními či nefinančními dary, které umožní pořádání různých akcí řecké obce. Věnovat dar či finančně přispět řecké obci můžete na jakoukoliv činnost. Budete-li si přát, aby vaše finance byly použity na konkrétní projekt (výuka dětí,dětský soubor, seniorská setkání apod.), vždy se tak stane.

Proč být členem:

  • -Kontakt s komunitou, ostatními členy řecké obce
  • -Svým členským příspěvkem umožňujete zachování výuky řečtiny, historie a tanců a zpěvu pro děti.
  • -Možnost účasti na akcích pořádaných ŘO (výuka jazyka pro děti, tanců, soustředění, výlety, setkávání seniorů),
  • -ŘO Ostrava komunikuje s úřady v ČR i Řecku, prosazuje zájmy řecké minority v ČR a aktivně se podílí na společenském dění a utváření obrazu o řecké kultuře v ČR,
  • -Novinky a program Řecké obce Ostrava i jiných obcí, případně informace týkající se řecké menšiny mohou chodit přímo na Váš e-mail,

Jak uhradit členský příspěvek

  • -Úhrada v hotovosti pokladníkovi či členovi Rady Řecké obce, který vám o zaplacení musí vždy vystavít příjmový doklad,
  • -Bezhotovostně na účet Řecké obce Ostrava (v případě opakované platby stávajících členů; noví členové musí vyplnit nejdříve přihlášku člena Asociace řeckých obcí)...viz       Přihláška ke členství
  • Číslo účtu Řecké obce Ostrava je : 86-5206150277 kod banky 0100, do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, své jméno (bez něho není možné identifikovat platbu).

 

 

© Řeckou obec Ostrava podpořila společnost 3IT úspěšný eshop s.r.o. tvorbou tohoto webu.