Cíle a poslání

  • Výuka řečtiny pro děti, mládež i dospělé
  • Výuka řeckých tanců pro děti a dospělé a prezentace na kulturních akcích
  • Organizace setkávání řeckých seniorů v rámci Ostravy 
  • Prezentace řecké komunity a účast na kulturních akcích
  • Organizace oslav státních svátků Řécké republiky a jiných příležitostí,
  • Pomoc při vyhledávání kontaktů na příbuzenstvo, bývalé spolužáky či spolupracovníky se vztahem k řecké komunitě,
  • Organizace kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí,
  • Pomoc v adaptaci Řeků a Kypřanů přicházejících do České republiky, za prací a studiem 
© Řeckou obec Ostrava podpořila společnost 3IT úspěšný eshop s.r.o. tvorbou tohoto webu.