Výuka řeckého jazyka v Ostravě probíhala v letech 2003-2007 na Zámku Poruba pod vedením Mgr.Sofie Prusali ve spolupráci s Asociací řeckých obcí. Jednalo se tehdy o skupiny menších i větších dětí a dospělých- členů řecké obce. Tato práce pak byla na několik let přerušena z důvodu mnoha aktivit a pracovní vytíženosti vyučující. Po mnoha prosbách především nově přistěhovalých Řeků Sofie spolu s kolegyní Mgr. Ladou Gižovou obnovuje řeckou školičku na Zámku Poruba v roce 2014, tentokrát pro děti řeckých rodin ve věku od 3 do 14 let.

 Výuka probíhá v prostorách taverny Agiu Georgiu, které si Sofie pronajímá a provozuje.

 V době výuky je taverna zavřená, což dovoluje proměnit prostor v pěknou třídu. Jelikož součástí výuky jsou i tradiční řecké tance, které vyučuje odborně děti Lada Gižová (členka Lycea řekyň a tanečního souboru Nea elpida),

výuka probíhá i na nádvoří a v sále zámku (podle potřeby). Základní filozofie Sofiiny výuky je komunikace s dětmi převážně jen v řeckém jazyce formou her se slovíčky, říkadly a písněmi, jenž jsou stejně jako tanec podstatnou součástí této práce.

V současné době má Řecká školička Ostrava 15 žáků. Řecká obec Ostrava nijak finančně nepřispívá na výuku, ale podporuje práci učitelek a dětí tím, že jim dává příležitost na všech pořádaných oslavách řeckých státních svátků ukázat, co se nového naučili. Jedná se především o tradiční písně a tance z oblastí Ipiros, Thraki, Pontos, Mikra Asia.

Nová spolupráce dětí s vokálním triem Chorodia Agiu Georgiu dává vystoupením jedinečný autentický charakter, kdy děti nejen zpívají spolu se sborem, ale také tančí na živě zpívané písně, což je bezesporu umělecky hodnotné a zároveň blízké řeckým venkovským tradicím.

 Velké poděkování patří Asociaci řeckých obcí za spolupráci a také rodičům dětí za podporu a důvěru.

© Řeckou obec Ostrava podpořila společnost 3IT úspěšný eshop s.r.o. tvorbou tohoto webu.