HISTORIE:

Výuka řeckého jazyka v Ostravě dětí i dospělých má tradici.Probíhala pod vedením Ing. Sotirise Pupakise už v 90-tých letech.Následně v letech 2003-2007 na Zámku Poruba pod vedením Mgr.Sofie Prusali ve spolupráci s Asociací řeckých obcí. Jednalo se tehdy o skupiny menších i větších dětí a dospělých - členů řecké obce. Tato práce pak byla na několik let přerušena z důvodu mnoha aktivit a pracovní vytíženosti vyučujících. Po mnoha prosbách především nově přistěhovalých Řeků Sofie spolu s kolegyní Mgr. Ladou Gižovou obnovuje řeckou školičku na Zámku Poruba v roce 2014, tentokrát pro děti ve věku od 3 do 14 let.

SOUČASNOST:

Výuka dětí probíhá v prostorách taverny Agiu Georgiu. V době výuky je taverna zavřená, což dovoluje proměnit prostor v pěknou třídu. Jelikož součástí výuky jsou i tradiční řecké tance, které vyučuje Lada Gižová (členka Lycea řekyň a tanečního souboru Nea elpida),

Výuka dětí probíhá i na nádvoří a v sále zámku (podle potřeby). Základní filozofie Sofiiny výuky je komunikace s dětmi převážně jen v řeckém jazyce formou her se slovíčky, říkadly a písněmi, jenž jsou stejně jako tanec podstatnou součástí této práce.

V současné době má Řecká školička Ostrava 15 žáků. Řecká obec Ostrava podporuje práci učitelek a dětí tím, že jim dává příležitost na všech pořádaných oslavách řeckých státních svátků ukázat, co se nového naučili. Jedná se především o tradiční písně a tance z oblastí Ipiros, Thraki, Pontos, Mikra Asia.

Výuka dospělých od roku 2016 probíhá znovu kurzy řečtiny pro dospělé každý týden v prostorách klubovny Řecké obce Ostrava.Lektorka je rodilou mluvčí.

© Řeckou obec Ostrava podpořila společnost 3IT úspěšný eshop s.r.o. tvorbou tohoto webu.